Servis zariadení

Servis tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov.

Pravidelná údržba napomôže predísť komplikáciám pri tlači a zabezpečia maximálnu účinnosť a bezchybný chod.

Každé kancelárske zariadenie, ale najmä tlačiareň si vyžaduje pravidelnú kontrolu, čistenie a v neposlednom rade údržbu. Častým používaním takéhoto zariadenia sa jeho mechanika ale i jej súčasti opotrebovávajú. Aby sme si však udržali vysokú účinnosť a spoľahlivosť, je nutné tieto komponenty obmieňať za nové, čím sa zabezpečí jeho dobrý technický stav.

Nedostatočný servis tlačiarní, alebo úplne chýbajúca údržba zariadenia, vedie k zníženiu jeho životnosti a spoľahlivosti.

Naša spoločnosť Vám zdarma poradí či je takáto oprava a servisný zásah, resp. čistenie a vôbec investícia do konkrétneho úkonu rentabilná.

Po vzájomnej komunikácií a odsúhlasení si ceny zákazníkom, vykonáme a zabezpečíme samotný servis. Dĺžka opravy závisí od rozsahu prác dohodnutých so zákazníkom.


Servisné podmienky:

Servisné stredisko si vyhradzuje právo na diagnostiku závady. V prípade, že závada bude trvalá a neodstrániteľná, zákazník sa zaväzuje svojim podpisom na servisnom protokole zaplatiť sumu 9,50 € bez DPH. Tento poplatok nebude zákazníkovi účtovaný v prípade, že závada bude odstránená a cena za opravu bude účtovaná podľa cenníka servisných úkonov. V prípade, že predpokladaná cena opravy po podrobnej diagnostike závady bude nižšia, zákazník bude o zmene informovaný a v oprave sa bude pokračovať až po odsúhlasení dodatočných nákladov. V prípade, že už bol vykonaný servisný zásah, ktorý umožnil sfunkčnenie časti zariadenia na základe ktorého bola diagnostikovaná ďalšia závada, zákazník je povinný tento úkon zaplatiť aj v prípade, že sa rozhodne v ďalšej oprave nepokračovať.


slide
ZmYwOWFjM